Element Materials Technology

Lab Technician

Job Locations SE-Linkoping
ID
2023-10812

Overview

Till Element söker vi en Laboratorie Tekniker. Vi erbjuder ett brett och utvecklande uppdrag i ett företag som befinner sig i en intressant utvecklingsfas där vi ger dig möjligheter att växa.
Vi är idag cirka 20 personer på avdelningen FLT (Fuel and Lubricant Testing). Labbet hanterar cirka 10 000 oljeprover per år. Proverna kommer i huvudsak från flertal större verksamheter / företag, men även mindre företag finns bland våra kunder. Vi är godkända enligt ISO 17025 för flertal metoder och arbetar med ständiga förbättringar

 

Responsibilities

  • registrera prov inför analys
  • laborativa moment (provberedning och kemiska analyser) av rutinkaraktär utifrån tydliga arbetsinstruktioner
  • utvärdering, sammanställning och rapportering av resultat
  • omhänderta och sortera prov inför sluthantering

Skills / Qualifications

  • gymnasial bakgrund inom naturvetenskap eller motsvarande
  • 1-3 års arbetsliverfarenhet 
  • du trivs med att arbete i grupp men tar även ansvar för dina egna uppdrag
  • arbetar målinriktat och produktionsorienterat samt har sinne för detaljer och inser vikten av noggrannhet 
  • god datorvana 
  • goda konskaper i engelska i skrift och tal


För närmare information om tjänsten kontakta Matilda Arro 0106 036 262 eller HR Victoria Sirén 0725534222

 

#LI-VS1

Company Overview

Element är ett av de snabbast växande test-, kalibrering - och certifieringsföretagen i världen. Globalt har vi mer än 7500 briljanta kollegor i 200 städer och i 30 länder. Tillsammans delar vi ett ambitiöst syfte att ”Göra morgondagen säkrare än idag”.

 

Där bristfällighet inte är ett alternativ hjälper vi kunderna att se till att deras produkter, material, processer och tjänster är säkra, kompatibla och ändamålsenliga. Från tidig forskning och utveckling, genom komplexa godkännandeflöden och fram till produktion, stödjer våra forskare, ingenjörer och tekniker våra kunder för att uppnå säkerhet, produktkvalitet, hållbara resultat och marknadsandelar.

 

Vi är stolta över vår globala räckvidd, men du kommer även märka av den familjära känslan av att vara en del av ett mindre företag på Element. Vi ger dig möjlighet att ta ansvar för din karriär och belönas med utveckling.

 

Företag över hela världen är beroende av vår kompetens, uppmärksamhet på detaljer och den absoluta noggrannheten som finns i vårt arbete. Den roll vi har i att skapa en säkrare värld är mycket större än ett enskild företag.

Diversity Statement

På Element är vi alltid stolta över att sätta våra medarbetare i första rummet. Vi är en arbetsgivare med lika möjligheter som ser mångfald och integration som grundläggande för vår vision att bli "världens mest betrodda testpartner".

 

Alla kandidater med lämpliga kvalifikationer kommer att beaktas för anställning på grundval av objektiva arbetsrelaterade kriterier och utan hänsyn till följande: ålder, funktionshinder, etniskt ursprung, kön, civilstånd, ras, religion, ansvar för anhöriga, sexuell läggning eller könsidentitet eller andra egenskaper i enlighet med gällande gällande lagar.

Options

Sorry the Share function is not working properly at this moment. Please refresh the page and try again later.
Share on your newsfeed