• Finance Manager

  Job Locations DK-Karup
  ID
  2018-2378
 • Overview

  Element har en mulighed for en Finance Manager til at deltage i vores voksende team. Dette er en fantastisk mulighed for at udvikle din økonomiske karriere inden for en global test-, inspektions- og certificeringsvirksomhed.

  Ansvarlig for gennemførelsen af samtlíge opgaver under økonomifunktionen ved Element Metech A/S. Desuden ansvarlig for virksomhedens personaleadministration. Som medlem af ledelsen for Danmark og Kina at deltage i den forretningsmæssige udvikling af selskaberne. Alt personale i virksomhedens økonomi- og HR-afdeling. Ansvarlig for overholdelse af det aftalte budget for afdelingen.

  Responsibilities

  • nødvendige betalinger og pengeoverførsler, som led i virksomhedens daglige arbejde. Pengeoverførslerne skal ske i henhold til gældende fuldmagt
  • indstille til ansættelse og opsigelse af medarbejdere i afdelingen
  • disponere i henhold til retningslinierne angivet ¡ MPC ansatte i Moderselskabs-koncernen, revisor, advokat, bank, offentlige myndigheder, kunder og leverandører m.m
  • sikre, at økonomiafdelingen opfylder de krav, det stilles til virksomhedens økonomiske styring i henhold til gældende lovgivning samt opfylder de retningslinier, som opstilles af ejerne
  • sikre, at alle lovmæssige og andre krav omkring medarbejder ansættelse, opsigelse, uddannelse og andre ansættelsesmæssige forhold, som virksomheden gennem de faglige organisationer løbende pålægges, bliver opfyldt
  • deltage i ledergruppens arbejde og herigennem være med til at
  • sikre virksom hedens fortsatte forretn i ngsmæssige udvikl i ngat bidrage til den internationale forretningsmæssige udvikling af Element METECH
  • sikre vedligeholdelse af afdelingens nuværende kompetancer samt en løbende videreudvikling af kompetancerne gennem uddannelse af medarbejderne
  • udarbejdelse af retvisende periode- og årsregnskabet i henhold til koncernens rapporteringsplan
  • igangsætte budget- og prognosearbejdet, herunder stille fornuftige budgetværktøjer til rådighed for de budgetansvarlige
  • sikre et økonomisystem, der til enhver tid kan opfylde såvel interne som eksterne krav, herunder krav fra aktionærer og lovgivning. Dvs et økonomistyringssystem med regnskabsføring og koordinering af budgetter, der til enhver tid viser selskabets økonomiske stilling i forhold til de opstillede budgetter
  • løbende overvågning af Iikviditetssituationen opretholde en effektiv personaleadministration, der sikrer at selskabet overholder gældende love og overenskomster

  Skills / Qualifications

  • Økonomisk uddannelse fra en Handelshøjskole, revisor eller lignede højere teoretisk uddannelse
  • velformuleret i såvel mundlig som skriftlig dansk
  • skal beherske engelsk i skrift og tale på forhandlingsniveau
  • kendskab til Microsoft Office pakke
  • dDesuden kendskab til mindst ét af de mere udbredte økonomisystemer
  • Samarbejdsvillig, engageret og udadvendt. Parat til at påtage sig et ansvar for løsning af opgaver

  Company Overview

  Element is the best and most trusted testing partner in the world providing high value, critical services to the Aerospace, Transportation, Oil & Gas, Fire & Building Products and Infrastructure & Environmental sectors, where failure is not an option.

   

  Our purpose is a simple one. We make certain that all of the materials, products and devices we test, inspect and certify for our customers are always safe in their end application; are of marketable quality; are compliant with all relevant industry standards and regulations and are ultimately fit for purpose.

   

  Element’s expanded network of over 6,000 Engaged Experts are trusted by organizations to test and advise on the safety, quality, performance and compliance of their products, systems and operations.

  Diversity Statement

  At Element, we always take pride in putting our people first. We are an equal opportunity employer that recognizes diversity and inclusion as fundamental to our Vision of becoming “the world’s most trusted testing partner”.

   

  All suitably qualified candidates will receive consideration for employment on the basis of objective work related criteria and without regard for the following: race, colour, age, religion, gender, national origin, disability, and/or protected veteran status, or other characteristics in accordance with the applicable governing laws.

  Options

  Sorry the Share function is not working properly at this moment. Please refresh the page and try again later.
  Share on your newsfeed