Element Materials Technology

Line Manager

Job Locations SE-Trollhattan
ID
2021-7092

Overview

Element söker en Line Manager till vår verksamhet i Trollhättan. I vårt team är vi 12 medarbetare som nu söker en ledare som tillsammans med oss vill möta morgondagens utmaningar inom det mättekniska området. Vi erbjuder ett brett och utvecklande uppdrag i ett företag som befinner sig i en intressant utvecklingsfas.

 

Vi arbetare med kalibrering och service på all typ av mätutrustning främst inom det mekaniska området. I Trollhättan är vi 2 team och totalt 35 medarbetare, alla arbetar vi inom området kalibrering och service inom de mättekniska områdena elektronik, hög och lågfrekvent, mekanik, temperatur, optik, medicinteknik med flera.

 

Responsibilities

 • ansvara för enhetens verksamhet, planering, prioritering, leveranser och löpande kundkontakter
 • följa upp och initiera behov av investeringar materiellt såväl som personellt
 • att enheten uppfyller de krav som ställs på verksamheten enligt gällande policy och rutiner i ledningssystemet
 • ansvara för utgivning, implementering och upprättande av lokala instruktioner
 • bistå Sälj/kundstöd med prisunderlag vid ej prissatta arbeten
 • personalansvar med ansvar för bl.a introduktion av nyanställda, arbetstider, ledigheter,
  lönesättning och utveckling av personalen i linje med Produktionsenhetens verksamhet
 • årligen uppdatera Kompetens- och utbildningsplan samt behörighetsmatris för varje medarbetare i samband med medarbetaresamtalen
 • medverka till att samordna arbete och produktion med övriga delar av företaget
 • bistå med ekonomiskt underlag och uppföljning
 • följa upp mätetalen mot uppsatta mål, analysera orsaken till eventuella avvikelser och vidta korrigerande åtgärder för att uppnå målet

Skills / Qualifications

 • vi lägger stor vikt vid personliga kvalifikationer som ledaregenskaper, samarbetsförmåga, initiativkraft, helhetssyn, prestigelöshet och öppenhet
 • erfarenhet från produktionsledning samt att jobba i en utåtriktad och kundnära roll är meriterande
 • gillar att ta ansvar med möjlighet att växa och utveckla en verksamhet där din operativa förmåga kommer till sin rätt
 • du trygg och tydlig som ledare med en stor omtanke om dina medarbetare där lyssna och förstå är viktiga komponenter men inser vikten av att samtidigt ställa krav
 • förmåga att rikta kraften framåt med ett lösningsinriktat förhållningssätt
 • ett stort engagemang för att uppnå delaktighet, främja kreativiteten hos medarbetarna samt att kundfokusering råder i alla relationer och åtaganden

#LI-JM2

Company Overview

Element är ett av de snabbast växande test-, kalibrering - och certifieringsföretagen i världen. Globalt har vi mer än 6500 briljanta kollegor i 200 städer och i 30 länder. Tillsammans delar vi ett ambitiöst syfte att ”Göra morgondagen säkrare än idag”.

 

Där bristfällighet inte är ett alternativ hjälper vi kunderna att se till att deras produkter, material, processer och tjänster är säkra, kompatibla och ändamålsenliga. Från tidig forskning och utveckling, genom komplexa godkännandeflöden och fram till produktion, stödjer våra forskare, ingenjörer och tekniker våra kunder för att uppnå säkerhet, produktkvalitet, hållbara resultat och marknadsandelar.

 

Vi är stolta över vår globala räckvidd, men du kommer även märka av den familjära känslan av att vara en del av ett mindre företag på Element. Vi ger dig möjlighet att ta ansvar för din karriär och belönas med utveckling.

 

Företag över hela världen är beroende av vår kompetens, uppmärksamhet på detaljer och den absoluta noggrannheten som finns i vårt arbete. Den roll vi har i att skapa en säkrare värld är mycket större än ett enskild företag.

Diversity Statement

Våra medarbetare är vår viktigaste och främsta resurs. Vi sätter stort värde i att vara en jämställd och attraktiv arbetsgivare och arbetsplats i vårt mål att bli världens mest ansedda provningspartner.

 

I alla rekryteringar baseras urvalet av lämpliga kandidater på individuella kvalifikationer, utan hänsyn till etnicitet, ålder, religion, kön, nationalitet, ev. funktionsnedsättning och i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

TIC Council Statement

Element är stolt över att vara en fullvärdig medlem av Testing, Inspection & Certification Council ("TIC Council"), en internationell förening som representerar oberoende test-, inspektions- och certifieringsföretag. Medlemmar i TIC-rådet  implementerar och följer TIC-rådets uppförandekod.

 

Element har därför utfärdat en övergripande uppförandekod som stöds av vårt program för efterlevnad av uppförandekoden En kopia av uppförandekoden och mer information om vårt efterlevnadsprogram finns i avsnittet om styrning och integritet på www.element.com.

Options

Sorry the Share function is not working properly at this moment. Please refresh the page and try again later.
Share on your newsfeed